مديريت مشتريان

ارتباط دائمي با مشتريان تحت وب با فضاي كاربري اختصاصي براي هر مشتري از خدمات ما به مشتريان خود مي باشد. پيگري سفارشات و اعلام نظرات در اين فضا براي مشتريان در هرساعت شبانه روز امكان پذير خواهد بود.

 

بازاريابي و فروش

ما با نام مخفف شده رافرپاك پا به عرصه بازارهاي جهاني نهاده است. ما هم اكنون در حال بازاريابي در كشورهاي همسايه بوده و با سياست بازاريابي، صادرات، گرفتن سهم حداكثري در بازارهاي هدف، سرويس مناسب به مشتريان و در نهايت برندينگ در حال فعاليت مي باشيم.

 

توليد ناب

ما باتكنولوژي دانش محور، خطوط توليد و فرآيند ساخت محصولات خود را با آخرين تكنولوژي هاي به روز دنيا تجهيز كرده است.

 

تحقيقات و نوآوري

واحد تحقيقات شركت با در اختيار داشتن پايلوت هاي آزمايشگاهي، تجهيزات مدرن تحقيقاتي و ارتباط مستقيم با شركت هاي دانش محور در خارج از كشور اين شركت را به عنوان يك شركت تحقيقاتي و توليدي فعال معرفي كرده است.